Edisi 276 – Sistem Ekonomi Islam: Berkah dan Menyejahterakan

Edisi 276 – Sistem Ekonomi Islam: Berkah dan Menyejahterakan

Keadilan adalah pilar kehidupan yang amat berharga yang menjadi dambaan umat manusia. Termasuk keadilan dalam bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi yang berkeadilan menjauhkan manusia dari kepemilikan harta secara zalim. Ekonomi yang adil tidak berpihak hanya pada kelompok tertentu, seraya mengabaikan kaum lemah. Keadaan seperti itu tidak pernah didapatkan oleh manusia dalam...

Read more